Våra tjänster

Styrelsetjänster

Om ni ser ett behov av att etablera eller förnya ert styrelsearbete så erbjuder Kenneth Lundin antingen rollen som styrelseordförande eller ledamot under kortare eller längre engagemang. Etablerande av styrelse eller advisory board är också tjänster som tillhandahålles. Kenneth Lundin är certifierad av Styrelseakademien samt ordförande i Styrelseakademiens styrelse för Sydöstra Sverige sedan 2016.

Affärsutveckling och Interimuppdrag

Vi hjälper er att ta tag i er affärsverksamhet oavsett om det är lönsamhetsfrågor, försäljning, eller hjälp med att få till ert genomförande av bolagets planer. Detta kan ske genom direkta affärsutvecklingsinsatser till mer omfattande interimchefsuppdrag.

Strategikonsultation

Inte sällan behöver företag ta nya tag eller så står företaget inför sitt första betydande expansionssteg. Oavsett vilket, så är en investering i strategisk översyn, kopplad till en affärsplan, väsentlig. Detta kan erbjudas antingen i form av heldagsworkshops eller löpande arbeten i den form som passar företaget.

Finansiering

Att kapitalisera bolaget för att verkställa vald strategi är väsentligt och ofta den kritiska punkten i ett bolags utveckling. Bergkvara Invest arbetar bland annat med egna direktinvesteringar men oftast i team med fler aktörer för att sy ihop den lösning som passar företaget.

Mentorskap och Rådgivning

I vissa fall är företagets behov lite mindre omfattande och kan handla om att en ledare ser ett behov av rådgivning och/eller mentorskap under kortare eller längre tider. Bergkvara Invests Kenneth Lundin bistår och skräddarsyr efter diskussion en lösning som passar företaget.

Internationalisering

Om ert företag står inför en första utlandsetablering så kan det vara svårt att veta hur och var ni ska börja. Bergkvara Invest har ett antal praktiska ”hubbar” som vi kan bistå med avseende att etablera en enkel representation av ert företag på plats i bland annat Singapore och Holland. Vi har även erfarenhet och relationer på plats för etablering i Indien, Förenade Arabemiraten samt England.