Almi Invest väsentlig finansieringskraft i regionen

Under ett antal år har Kenneth Lundin förmånen och förtroendet att som Ordförande leda styrelsearbetet i Almi Invest Småland och Öarna AB. Arbetet har innefattat att tillsammans med bra sammansättning av ledamöter driva utveckling av ledningen samt säkerställa fokus i de olika länen som ingår dvs Jönköping, Kalmar, Kronoberg samt Gotland samtidigt som vi aktivt deltar i den större Almi organisationen.