Kenneth Lundin invald i Styrelseakademien Sveriges styrelse

StyrelseAkademien Sveriges stämma har utsett Kenneth Lundin till ny ledamot i StyrelseAkademien Sveriges styrelse, och Per Westerberg omvaldes som dess ordförande. Kenneth Lundin är en erfaren internationell ledare med en karriär inom Telekom/IT, inom framför allt Microsoft-koncernen, både i Europa och Asien. Utöver uppdragen som ledamot i StyrelseAkademien Sveriges styrelse och ordförande i StyrelseAkademien Sydost, sitter han i ett flertal andra styrelser, såsom Comaea International AB, CSV Rating AB, Novacast Systems AB, Donald Davies & Partners AB, samt EDR & Medeso AB. ”Jag ser verkligen fram emot att bidra till ett ökat fokus på modernt styrelsearbete tillsammans med kollegorna inom […]

Läs vidare.