Kenneth Lundin invald i Styrelseakademien Sveriges styrelse

StyrelseAkademien Sveriges stämma har utsett Kenneth Lundin till ny ledamot i StyrelseAkademien Sveriges styrelse, och Per Westerberg omvaldes som dess ordförande.

Kenneth Lundin är en erfaren internationell ledare med en karriär inom Telekom/IT, inom framför allt Microsoft-koncernen, både i Europa och Asien. Utöver uppdragen som ledamot i StyrelseAkademien Sveriges styrelse och ordförande i StyrelseAkademien Sydost, sitter han i ett flertal andra styrelser, såsom Comaea International AB, CSV Rating AB, Novacast Systems AB, Donald Davies & Partners AB, samt EDR & Medeso AB.

”Jag ser verkligen fram emot att bidra till ett ökat fokus på modernt styrelsearbete tillsammans med kollegorna inom StyrelseAkademien. Affärsutveckling genom en professionell styrelse är en väsentlig konkurrensfördel.” säger Kenneth.